Әби бик кызып сөйләшә,
Телефон колагында.
Чыгып китәргә җыена,
Галошы аягында.

Кинәт нык борчуга төшеп,
Кесәләрен капшый ул.
Үзе сөйләшсә дә, нидер
Тапмаганга каушый ул.

-Нәрсәң юк инде, әби, дим.
Бар да урнында кебек.
-Телефонны тапмыйм, балам,
Онытып китмим берүк.

- Кулында бит телефоның,
Үзең сөйләшәсең, дим.
- И балам, рәхмәт төшкере,
Картлык зәхмәте бу, ди.