Күңелләренең сафлыгын,
Эңҗе бөртеге дисәм.
Йөрәгенең шәфкатьлеген
Йомшак җилгә тиң итәм.

Ул кадерле һәммә безгә
Өмет чаткысы кебек.
Ул кирәкле һәрбер өйдә
Кояш яктысы кебек.

Ул булганда өй эчләре
Балкып, ямьләнеп китә.
Томанлы авыр хисләрең
Момент таралып бетә.