Туган җепләр белән бәйләнмәгән,
Нәсел җебеннән дә ерак сез.
Сездән әгәр бер көн аерылсам,
Әйтерсең лә, калам йөрәксез.

Туган түгел, туганнан да артык
Күршеләрем - иң зур табышым.
Иң беренче ярдәм итүчеләр,
Бүлүчеләр борчу - сагышым.

Бер шатлыкны ике итүчеләр,
Бәла килсә, кереп җитүчеләр,
Авырганда хәлем белүчеләр,
Мәрхәмәтле, тугры күршеләр.

Куна китсәм, сагынып кайтам,
Сезсез бер көн бер ай төсле,
Эчем пошса, серем сөйлим,
Юк күршедән якын кеше.
11 ноябрь 2007 ел