* * *
Әтәч күк әтәчләнсә дә,
Йомырка салалмады.
Күкәйгә күмгән тавыкның
Күңелен күрәлмады.
Бирә белсә, боерыгы бар,
Бора белсә, койрыгы бар,
Эт елы җитәр әле,
Бәхеттән халкым куанып
Тантана итәр әле.

* * *

Эшләгәнне эт ашады,
Аркабызны бет ашады.
Эт елыннан эт елына
Үзгәртеп кору башланды.
Акыл – тезген, холык – ат,
Тезгенеңне белеп тарт.
Тезгенеңне белеп тартсаң,
Эт елы узар бик шат.

* * *

Эт – кешенең якын дусты,
Эше – көче йортны саклау.
Ач булсын, ялангач булсын,
Хуҗасына тугры һәрчак.
Эт елында хезмәт халкы
Җиңеллекләр табар әле.
Эт догасы кабул булса,
Күктән сөяк явар әле.

* * *

Әтәч елы үтте китте,
Зыян-зәурәт булмады.
Бәйрәм итеп, кәеф-сафа
Корып халык туймады.
Тантанадан гарык әтәч
Рульне эткә тапшырды:
- Миннән ирек, эттән койрык,
Кикрикүүк, дип кычкырды.