(Әлфия Нуриеваның)

Мөхмут белән Рәйхәнә
Зур шатлык бүген сездә
Сәбәпчесе Әлфия
Өй эчегез гөр килә
Бездән теләк шул сезгә
Дуслык белән татулык,
Исәнлек дигән байлык.
Алар янында барлык
Тотынышып йөрсеннәр,
Сезне гел үз итсеннәр
Ә балалар үссеннәр
Тик шатлык китерсеннәр
Шуны теләк калалар
Сезнең бар коллегалар

1978 ел