Мактанабыз ил байлыгы белән
Җиребез бай, бусы чынбарлык.
Утырабыз алтын өслегендә,
Билдә каеш, әмма чалбар юк.

Шул каешны көн дә тартып кысып,
Эче эчкә баткан эшченең.
Кулларында сөял, баш очында пүлән
Һәр ай кыскарталар эш көнен,

Торыр урын ипотека белән,
Хезмәт хакы тиеннәр генә,
Кредит түләп үткән яшь гомернең
Ямен үзе кичергән белә