Күрәм: күршебез Сара
Көтү көтәргә бара.
Нигә инде сорау кирәк,
Менә түзми бит йөрәк.
- Картың кайда, ахирәт?
Бу эштә ирләр кирәк.
- Авыр эшкә ярамый,
Эчкән әле, баралмый.
Чалгы күтәргән Сара,
Печән чабарга бара.
Сорап куям бит кинәт,
Нигә түзмидер йөрәк:
- Картың кайда, ахирәт?
Авыр эш, ирләр кирәк.
- Хәле авыр, ярамый,
“Баш тезәтергә” табалмый.
Тагын очырый Сара,
Койма тактасын кага.
Сулкылдан куя йөрәк,
Сорау бирми юк түзмәк.
- Картың кайда, ахирәт?
Ирләр кулы, дим, кирәк.
- Кәефе юк, ярамый,
Салган әле, торалмый.
Көн дә очырый Сара,
Инде бөкрәеп бара.
Әмма карты түзәрлек,
Типсә, тимер өзәрлек.
1979 ел