Һәрбер бөҗәк, һәрбер җан иясе
Риза булып Аллаһ биргәнгә
Ничек яратылса, шулай яши.
Охшарга тырышмый бүтәнгә.

Ә син, кешем, нигә разый түгел
Аллаһ биргән шушы нигъмәткә
Камил яраткан ул бөтен яктан,
Шөкер ит син шушы бүләккә.

Я буй-сының сиңа ошап бетми,
Кара булса, зәңгәр күз кирәк
Гүзәллегең тоеп, рәхмәт итеп
Яшәүчегез ай-һай бик сирәк.

Камил акылыңны үзгәртергә
Нинди генә сәбәп тапмыйсың
Хәмер эчеп, тиле булып яшәү
Синең өчен бик тә шәпме соң?

Харап итәсең син үз-үзеңне
Ризасызлык, мәнсезлек белән
Әй инсаным, барга шөкер итеп
Разый булып яшәргә өйрән.

Казан, больница ноябрь 2012