Нәрсә җитми безгә, ни бүләбез,
Үзебез сау, исән балалар.
Мал бүләсе да юк, тамак да тук,
Нидән чыга ямьсез гаугалар.

Нигә сәбәпсездән сәбәп эзләп,
Тупас телдән тупас сүз чәчү.
Изге йөрәкләрне каралтырга
Тик томалдан чәнчеп эндәшү.

Шөкер итеп кенә иминлеккә,
Якын дуслар барга юанып.
Изгелек өләшеп тирә-юньгә
Их, яшисе иде куанып.

январь 2014 Ел